Επιστροφή στην κεντρική σελίδα

Στοιχεία Επικοινωνίας
     
Τηλεφωνο
FAX
Γραμματεία Ιατρικής:
30 26510 07201
07019
E-mail:
   
Γραμματεύς κ.
Παρασκευή Σβεντζούρη - Ζώη:
07201

     
Διοικητικά Θέματα
κ. Παρασκευή Σβεντζούρη-Ζώη :
07201

Φοιτητικά Θέματα
κ. Αγνή Σύρρου, κ. Θεόφιλος Δασούλας:
07483 και 07481

Διδακτορικές Διατριβές
κ.Αφροδίτη Σακελλαρίδη, κ. Μαριάννα Κόντου:
07924 και 07521

Πρωτόκολλο-Διεκπεραίωση-Αρχείο
κ. Κατερίνα Ράδου:
07436 και 07122

     
     
Για παρατηρήσεις - ανανέωση της Ιστοσελίδας, επικοινωνήστε με την αρμόδια επιτροπή
 
Τηλέφωνο:    
FAX:    
E-mail:    
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
 

Unit of Medical Technology and Intelligent Information Systems