Επιστροφή στην κεντρική σελίδα

Μέλη ΕΕΔΙΠ Τομέα
Γρίβας Παναγιώτης της Φυσιολογίας, ΤΕ
Εξάρχου Ιωάννης της Βιολογίας, ΠΕ

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
 

Unit of Medical Technology and Intelligent Information Systems