Επιστροφή στην κεντρική σελίδα

Μέλη ΕΤΕΠ Τομέα
Γκάλγκος Νικόλαος της Φυσιολογίας, ΔΕ
Γούλα Ευτυχία της Φυσιολογίας, ΔΕ
Μικρούλη Αικατερίνη της Βιολογικής Χημείας, ΔΕ
Μπαλωμένου Ακυλίνα της Φαρμακολογίας, ΔΕ
Σάρρα Όλγα της Μικροβιολογίας, ΔΕ
Τσάντα Ελευθερία της Μικροβιολογίας, ΔΕ
Τζίμα Χριστίνα της Φυσιολογίας, ΔΕ
Τσουμάνη Ανδρομάχη της Βιολογίας, ΔΕ
Τσουμάνη-Αρβανίτη Όλγα της Φαρμακολογίας, ΔΕ

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
 

Unit of Medical Technology and Intelligent Information Systems