Επιστροφή στην κεντρική σελίδα

Βιολογίας

 
Διευθυντής
Μέλη Δ.Ε.Π.
Μέλη ΕΤΕΠ

1) Τσουμάνη Ανδρομάχη

Στοιχεία Επικοινωνίας
Τηλέφωνο: 97566 FAX: 97863
Ιστοσελίδα
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
 
 

Unit of Medical Technology and Intelligent Information Systems