Επιστροφή στην κεντρική σελίδα

Βιολογικής Χημείας

 
Διευθυντής
Μέλη Δ.Ε.Π.
Μέλη ΕΤΕΠ

1) Μικρούλη Αικατερίνη

Στοιχεία Επικοινωνίας
Τηλέφωνο: 97558 FAX: 97868
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
 
 

Unit of Medical Technology and Intelligent Information Systems