Επιστροφή στην κεντρική σελίδα

Φαρμακολογίας

 
Διευθυντής
Μέλη Δ.Ε.Π.
Μέλη ΕΤΕΠ

1) Μπαλωμένου Ακυλίνα
2) Τσουμάνη-Αρβανίτη Όγλα

Στοιχεία Επικοινωνίας
Τηλέφωνο: 97762, 97552 FAX: 97859

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
 

Unit of Medical Technology and Intelligent Information Systems