Επιστροφή στην κεντρική σελίδα

Φυσιολογίας

 
Διευθυντής
Μέλη Δ.Ε.Π.
Μέλη ΕΤΕΠ

1) Γούλα Ευτυχία
2) Γκάλγκος Νικόλαος
3) Γρίβας Παναγιώτης (ΕΕΔΙΠ)
4) Τζίμα Χριστίνα

Στοιχεία Επικοινωνίας
Τηλέφωνο: 97574, 97581 FAX: 97850
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
 
 

Unit of Medical Technology and Intelligent Information Systems