Επιστροφή στην κεντρική σελίδα

Κλινικής Χημείας

 
Διευθυντής
Μέλη Δ.Ε.Π.
Στοιχεία Επικοινωνίας
Τηλέφωνο: - FAX: -

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
 

Unit of Medical Technology and Intelligent Information Systems