Επιστροφή στην κεντρική σελίδα

Μικροβιολογίας

 
Διευθύντρια
Μέλη Δ.Ε.Π.
Μέλη ΕΤΕΠ

1) Σάρρα Όλγα
2) Τσάντα Ελευθερία

Στοιχεία Επικοινωνίας
Τηλέφωνο: 97591, 97593 FAX: 97855

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
 

Unit of Medical Technology and Intelligent Information Systems