Επιστροφή στην κεντρική σελίδα

ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π.
Βιολογική Χημεία, Βιολογία, Φυσιολογία, Μικροβιολογία, Φαρμακολογία, Κλινική Χημεία.
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Ελεύθερες ρίζες: Βιοχημεία και παθολογική βιοχημεία, Βιοτεχνολογία, Από το γονιδίωμα στο Πρωτέωμα, Ναρκωτικά, Ανάπτυξη νέων φαρμάκων, Αρχές Φαρμακοκινητικής, Μοριακή Φαρμακολογία, Κλινική Φαρμακολογία, Μικροβιολογία Τροφίμων, Νοσοκομειακές λοιμώξεις, Εισαγωγή στη Γενετική του Ανθρώπου, Κλινική Χημεία, Εισαγωγή στη Βιοπληροφορική, Περιβαλλοντική φυσιολογία - εισαγωγή στην περιβαλλοντική ιατρική, Εισαγωγή στις θεωρίες των βιολογικών συστημάτων και τις εφαρμογές τους στη φυσιολογία του ανθρώπου, Εισαγωγή στη Βιολογία των Βλαστικών Κυττάρων.
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
ΕΚΤΡΟΦΕΙΟ
Πειραματοζώων

Ερευνητικό-Διδακτικό Προσωπικό Τομέα
Μέλη ΕΤΕΠ Τομέα
Μέλη ΕΕΔΙΠ Τομέα

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
 
Επιλέξτε κάποιο μάθημα

Unit of Medical Technology and Intelligent Information Systems