Επιστροφή στην κεντρική σελίδα

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
ΣΕ ΤΙ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ*
 
Κατά το Νόμο-πλαίσιο, στην αποστολή των ΑΕΙ περιλαμβάνεται και η συμβολή τους στην αντιμετώπιση των κοινωνικών αναγκών του τόπου. Η κύρια αποστολή των ιατρικών σχολών, η παραγωγή και μετάδοση ιατρικής γνώσης δηλαδή, δεν γίνεται χωρίς παροχή υπηρεσιών υγείας, με αντιμετώπιση κοινωνικών αναγκών του τόπου επομένως.
 
Με την ίδρυση των περιφερειακών ιατρικών σχολών πριν από 2 δεκαετίες περίπου και την κατασκευή των αντίστοιχων νοσοκομείων, μειώθηκε σημαντικά η μετακίνηση ασθενών προς τα μεγάλα κέντρα ενώ σε αρκετές περιπτώσεις το ρεύμα έχει αναστραφεί. Σύμφωνα με μια δημοσιογραφική έρευνα το κοινό είναι ικανοποιημένο από τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας, περισσότερο στις περιοχές με ιατρικές σχολές της περιφέρειας, με πρώτα τα Ιωάννινα, παρά στα μεγάλα κέντρα. Βέβαια, αν τα πανεπιστημιακά νοσοκομεία ήταν κατασκευασμένα ειδικά για παραγωγή και μετάδοση γνώσης, θα όφειλαν να έχουν περισσότερους εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς χώρους και συγκριτικά λιγότερες κλίνες. Να ανήκουν στο Υπουργείο Παιδείας και όχι Υγείας. Αυτή η απόκλιση τους γίνεται συχνά πρόξενος ανωμαλιών στη λειτουργίας τους. Τονίζει ωστόσο τη συμβολή τους στην αντιμετώπιση κοινωνικών αναγκών.
 
Πέρα από το άμεσο κοινωνικό όφελος των ιατρικών σχολών, υπάρχει και το έμμεσο, πιο ορατό στην περιφέρεια. Οι περιφερειακές ιατρικές σχολές έχουν γύρω στα 200 μέλη ΔΕΠ, επιστήμονες που, λόγω της ιατρικής τους ιδιότητας, έρχονται σε στενή επαφή με τον ντόπιο πληθυσμό. 'Ατομα με υψηλό επίπεδο μόρφωσης και οικονομική κατάσταση όχι χαμηλή, συμβάλλουν στην εξύψωση της κοινωνικής και οικονομικής ζωής στο σχετικά μικρό τόπο που ζουν. Η ερευνητική τους δραστηριότητα προσελκύει αντίστοιχα κεφάλαια που διαχέονται κυρίως τοπικά. Οι εκδηλώσεις συνεχιζόμενης εκπαίδευσης προσελκύουν κοινό, πανελλήνιο ή και διεθνές, με πολιτιστικά και τουριστικά ενδιαφέροντα. Με σύνολο περί τους 700 φοιτητές στη σχετικά μικρή πόλη τους, οι περιφερειακές ιατρικές σχολές αυξάνουν την αναλογία νέων, με δραστηριότητες που αρμόζουν σε νέους, και μάλιστα με υψηλό επίπεδο μόρφωσης. Οι ανάγκες τους είναι πολιτιστικά απαιτητικές.
 
Τελικά, πέρα από την προφανή συμβολή τους στην αντιμετώπιση αναγκών υγείας, οι περιφερειακές ιατρικές σχολές αποτελούν σημαντική οικονομική και πολιτιστική μονάδα για τον τόπο τους.
 

 
*Κείμενο του Καθηγητού Καρδιολογίας Δημητρίου Σιδερή, 14-2-2002.
 

Unit of Medical Technology and Intelligent Information Systems