Επιστροφή στην κεντρική σελίδα


Λειτουργούν τα εξής Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

  Με διοικητική ευθύνη του Τμήματος/Σχολής Ιατρικής
 
Κοινωνική Ψυχιατρική - Παιδοψυχιατρική vmavreas@cc.uoi.gr (από το 1993-94), Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών της Ψυχιατρικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
Βιοτεχνολογία efriligo@cc.uoi.gr (από το 1997-98), Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών των Τμημάτων Ιατρικής και Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. http://www.uoi.gr/postgraduate/detail.php?pg_id=28
Κανονισμός Λειτουργίας
Σειρά Μαθημάτων ΠΜΣ Βιοτεχνολογίας
Διπλωματικές Πτυχιακές Εργασίες του ΠΜΣ Βιοτεχνολογία
   • Karatza-2002
   • Hatzi-2002
   • Kosti-2002
   • Kefala-2003
   • Theodoraki-2005
   • Panos-2005
   • Ziori-2003
   • Tsiapos-2005
   • Andreou-2005
   • Sflomos-2005
   • Karena-2007
   • Basagiannis-2009
   • Pappas-2008
   • Thrasyboulou-2009
   • Kallis-2009
Διδακτορικές Διατριβές που εκπονήθηκαν μέσω του ΠΜΣ Βιοτεχνολογία
   • Sflomos-2009
   • Dialynas-2007
   • Makatsori-2006
   • Karatza_2006
Νοσηλευτική-Παθολογία (από το 2003-04) etsianos@cc.uoi.gr , Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών της Α Παθολογικής Κλινικής και Ηπατο-Γαστρεντερολογικής Μονάδας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, σε συνδιοργάνωση με το Τμήμα Νοσηλευτικής του ΤΕΙ Ηπείρου.
http://medlab.cs.uoi.gr/medicalschool/Nursing-Pathology/index.htm
Αντιμετώπιση του πόνου
Του Εργαστηρίου Ιατρικής Ψυχολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σε συνδιοργάνωση με το Γενικό Τμήμα Βασικών Ιατρικών Μαθημάτων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας.
Πληροφορίες: http://users.uoi.gr/mdpsycho/
Τηλέφωνο Γραμματείας: 2651 0 97747
Fax : 2651 0 97874
email: mdpsycho@cc.uoi.gr
 
  Με διοικητική ευθύνη άλλων Τμημάτων
 
Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας - Πληροφορική Υγείας (από το 1998-99), Διαπανεπιστημιακό-Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων Νοσηλευτικής, Πληροφορικής, Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Γενικού Τμήματος της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Ιατρικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, του Τμήματος Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Πειραιώς. Διοικητική ευθύνη: Τμήμα Νοσηλευτικής ΕΚΠΑ.
http://www.ypepth.gr/el_ec_page392.htm.
Ιατρική Φυσική-Ακτινοφυσική (από το 1997-98), Διαπανεπιστημιακό-Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής, του Βιολογικού και του Φυσικού Τμήματος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Ιατρικού Τμήματος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Ιατρικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Θράκης, του Ιατρικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, του Ιατρικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Κρήτης. Διοικητική ευθύνη: Τμήμα Ιατρικής, ΕΚΠΑ.
http://www.ypepth.gr/el_ec_page389.htm.
Σύγχρονες Ηλεκτρονικές Τεχνολογίες (από το 1996), Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με ευθύνη του Τμήματος Φυσικής, σε συνεργασία με το Τμήμα Χημείας και το Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής του Ιατρικού Τμήματος.
http://www.ypepth.gr/el_ec_page493.htm.
Πιστοποίηση αγροτικών προϊόντων ποιότητας (από το 2003-04), Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με ευθύνη του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, σε συνεργασία με το Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων και με το Εργαστήριο Πειραματικής Φυσιολογίας του Ιατρικού Τμήματος, http://www.ypepth.gr/el_ec_page3345.htm.
Τα ανωτέρω ΠΜΣ απονέμουν διπλώματα ειδίκευσης. Οι διπλωματούχοι μπορούν να συνεχίσουν για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Unit of Medical Technology and Intelligent Information Systems